Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Auto-Kilta Oy
Y-tunnus 2046990-6

Osoite: Tullitie 3 
53100 Lappeenranta

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Hulkkonen
puhelin: 040 178 5601
sähköposti: etunimi.sukunimi [at] auto-kilta.fi

Rekisterin nimi

Auto-Kilta Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Auto-Kilta Oy:n myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Riippuen käyttötapauksesta on osa tiedoista pakollisia antaa käsittelyn käyttötarkoituksen täyttämiseksi.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
  • Yrityksen tiedot jota henkilö edustaa. (nimi, Y-tunnus, toimiala ja henkilömäärä)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itse antamat tiedot verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa annetut tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Auto-Kilta Oy voi luovuttaa tietoja sopimuskumppaneilleen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena niihin henkilötietoihin, jotka liittyvät sähköpostiosoitteeseen josta pyyntö on lähetetty, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse. Henkilötietoja käsittelevässä viestinnässä käytämme salattuja tiedonlähetysmuotoja.

Eettinen ilmoituskanava (Whistleblowing)

Olemme Auto-Killassa sitoutuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisesti oikein. Edellytämme tätä myös sidosryhmiltämme.

Toimintamme eettisyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön 1.12.2021 Eettisen kanavan (Whistleblowing). Kanavan kautta kuka tahansa voi jättää luottamuksellisen ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöstä ja toimintaperiaatteemme rikkomisesta nimettömänä. 

Tämän linkin on mahdollista jättää ilmoitus: https://app.easywhistle.com/report/auto-kilta/