Rekisteriseloste

Rekisteripitäjän nimi: Auto-Kilta Oy

Osoite: Tullitie 3 53100 Lappeenranta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Juha Punkkinen

sähköposti: juha.punkkinen@auto-kilta.fi

Rekisterin nimi: Auto-Kilta Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Auto-Kilta Oy:n asiakasyhteydenpitoon, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö: Henkilökontaktin yhteystiedot, kuten käyttäjä nimi ja käyttäjän sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet: Uutiskirjetilaukset ja lomakelähetykset Auto-Killan verkkopalvelussa sekä Auto-Killan sosiaalisen median kanavissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Auto-Kilta Oy:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.